ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ 

   Η ΛΕΣΧΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΚΙ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΥΜ ΛΚΙ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Η Ετησία Γενική Συνέλευση της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών (ΛΚΙ) πραγματοποιήθηκε στην τροποποιηθείσα εναλλακτική ημερομηνία, τηρηθέντων των μέτρων ασφαλείας και πρόληψης λόγω των ειδικών συνθηκών εκ της Covid-19 και σε εφαρμογή των προβλέψεων και διαδικασιών του Καταστατικού.

Θέματα ημερησίας διατάξεως:
• Εξέταση απαρτίας - Εκλογή Οργάνων ΓΣ.
• Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020.
• Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Διαχειρίσεως έτους 2020.
• Ανάλυση και έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2021.
• Λοιπά θέματα.
• Αρχαιρεσίες.

Αμέσως μετά την ΓΣ, συνεδρίασαν οι εκλεγέντες και έλαβε χώρα η συγκρότηση του ΔΣ, ως κάτωθι:
• Πρόεδρος: Ταξχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
• Αντιπρόεδρος: Ταξχος ε.α. Κορδάτος Γεώργιος
• Γενικός Γραμματέας: Ανχης ε.α. Κομπόρης Πέτρος
• Ταμίας: Σχης ε.α. Γατσούλης Ευάγγελος
• Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Ανχης ε.α. Πεππές Δημήτριος
• Αναπληρωτής Ταμία: Εφ. Ανθλγός Φιλόσοφος Γεώργιος
• Διαχειριστής περιουσίας: Εφ Λχίας Παπαδάκης Ιωάννης.
Ως αναπληρωματικό μέλος εξελέγη ο Επχίας (ΕΜΘ) ε.α. Δαμιανάκης Νικόλαος

Αντίστοιχα συγκροτήθηκε η ΕΕ, ως κάτωθι:
• Πρόεδρος: Λγός ε.α. Σιαράπης Σπυρίδων
• Μέλη: Έφεδροι ΚΔ Δραμιτινός Γεώργιος και Φωτόπουλος Στυλιανός
Ως αναπληρωματικό μέλος εξελέγη ο Εφ. Ανθλγός Φυλακτού Φυλακτός.


Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
            Πρόεδρος ΔΣ ΛΚΙΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 21. ΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ Η
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ.

               Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣ Λέσχης Καταδρομέων κ' ΙερολοχιτώνΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2021 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΝΑΝΕΩΣΗ)

o Διεξαγωγή την 1η ή εναλλακτικά την 8η Μαρτίου 2021 (ημέρα Δευτέρα) στα Γραφεία της Λέσχης (Μαυρομιχάλη 15 και Σόλωνος).

o Θέματα ημερησίας διατάξεως:
   • Εξέταση απαρτίας - Εκλογή Οργάνων ΓΣ (Πρόεδρος - Γραμματέας - Εφορευτική επιτροπή).
   • Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020.
   • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Διαχειρίσεως έτους 2020.
   • Ανάλυση και έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2021.
   • Λοιπά θέματα.
   • Αρχαιρεσίες.

o Λόγω των μέτρων και των συνθηκών σχετικά με την COVID-19, η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί με την αναφερομένη στην παρούσα εναλλακτική μέθοδο και θα ενεργοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες από το καταστατικό και την ερμηνεία του διαδικασίες περί ψηφοφορίας με εξουσιοδοτήσεις κλπ., με τα αναφερθέντα θέματα ημερησίας διατάξεως, με την παρακάτω διαδικασία και παραδοχές:
   • Ελάχιστος αριθμός παρόντων:
      - Πρόεδρος ΓΣ, γραμματέας, εφορευτική επιτροπή.
      - Νυν ΔΣ και υποψήφιοι ΔΣ και Ελεγκτικής Επιτροπής.
   • Διεξαγωγή ψηφοφορίας (οικονομικά ενήμερα μέλη)
      - Αποστολή εξουσιοδοτήσεων προς τους παραπάνω αναφερομένους ως τους δυνητικά κατ’ ελάχιστον παρόντες.
      - Λοιπά, όπως η συνήθης διαδικασία.

o Δικαίωμα «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» έχουν τα τακτικά οικονομικά ενήμερα μέλη μας.
   • Όσα τακτικά ενήμερα μέλη μας σκοπεύουν να αποστείλουν (ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά ή με FAX) εξουσιοδοτήσεις (χειρόγραφες ή δακτυλογραφημένες) για την ψηφοφορία των αρχαιρεσιών, θα πρέπει να διαπιστώσουν την οικονομική ενημερότητα αυτών τους οποίους επιθυμούν να εξουσιοδοτήσουν.

   • Σύμφωνα με την απόφαση που λήφθηκε κατά την ΓΣ του 2020 αναφορικά με την ερμηνεία του καταστατικού και κατά την διασταλτική ερμηνεία της, ο αριθμός εξουσιοδοτήσεων που μπορεί να λάβει κάποιος εξουσιοδοτούμενος, είναι απεριόριστος ως προς τον αριθμό των εξουσιοδοτούντων.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο,


         ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ                                                 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τ.Υ.                                                                              Τ.Υ.


Ταξχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης                                 Ανχης ε.α. Κομπόρης ΠέτροςΥπόδειγμα Επιστολής ΕξουσιοδοτήσεωςΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2021 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ)

o Προγραμματίζεται καλώς εχουσών των συνθηκών σχετικά με την COVID-19 για την 1η ή εναλλακτικά την 8η Μαρτίου 2021 σε αίθουσα της ΕΑΑΣ/Χαριλάου Τρικούπη 18Α (σύμφωνα με τις προβλέψεις καταστατικού και την επικείμενη λήξη της θητείας του ΔΣ, το εορτολόγιο κλπ.).

o Θέματα ημερησίας διατάξεως:
   • Εξέταση απαρτίας - Εκλογή Οργάνων ΓΣ (Πρόεδρος-Γραμματέας - Εφορευτική επιτροπή).
   • Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020.
   • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχειρίσεως έτους 2020.
   • Ανάλυση και έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2021.
   • Λοιπά θέματα.
   • Αρχαιρεσίες.

o Αναμένεται η κυβερνητική απόφαση που θα σχετίζεται με την όλη επιδημιολογική κατάσταση την συγκεκριμένη περίοδο προ και μέχρι την ΓΣ και τα τυχόν περιοριστικά μέτρα. Σε κάθε περίπτωση αναμένονται οδηγίες από την Περιφέρεια Αττικής και τον αρμόδιο φορέα σχετικά με τις συνελεύσεις και ειδικά των σωματείων των οποίων λήγει η θητεία των ΔΣ και συνεπάγονται και αρχαιρεσίες. Η Περιφέρεια μας ενημέρωσε όμως, ότι δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες εκκρεμότητες για διάφορα σωματεία από συνελεύσεις του 2019.

o Σε περίπτωση ρητής απαγόρευσης θα εκτιμηθεί εκ νέου η κατάσταση.

o Σε περίπτωση μερικής χαλαρώσεως των μέτρων περί συγκεντρώσεων σε κλειστούς χώρους κλπ, η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί και θα ενεργοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες από το καταστατικό και την ερμηνεία του διαδικασίες περί ψηφοφορίας με εξουσιοδοτήσεις κλπ., με τα αναφερθέντα θέματα ημερησίας διατάξεως, με την παρακάτω διαδικασία και παραδοχές:
   • Ελάχιστος αριθμός παρόντων:
      - Πρόεδρος ΓΣ, γραμματέας, εφορευτική επιτροπή.
      - Νυν ΔΣ και υποψήφιοι ΔΣ και Ελεγκτικής Επιτροπής.
   • Διεξαγωγή ψηφοφορίας (οικονομικά ενήμερα μέλη)
      - Αποστολή εξουσιοδοτήσεων προς τους παραπάνω αναφερομένους ως τους δυνητικά κατ’ ελάχιστον παρόντες.
      - Σχετική ενημέρωση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά ή εγγράφως.
      - Για κάλυψη όλων των ενδεχομένων, το υπόδειγμα της επιστολής εξουσιοδοτήσεως επισυνάπτεται.
      - Λοιπά, όπως η συνήθης διαδικασία.

o Δικαίωμα «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» έχουν τα τακτικά οικονομικά ενήμερα μέλη μας.

o Οικονομικά ενήμερο είναι το μέλος που έχει καταβάλει ετήσιες συνδρομές των ετών 2020 (απαραίτητα) και του 2021 (ενδεχομένως). Καλόν είναι το ζήτημα αυτό να έχει τακτοποιηθεί μέχρι τέλους Ιανουαρίου 2021 το αργότερο, διότι δεν φαίνεται πιθανόν να γίνει κατά την ΓΣ, όπως θα μπορούσε υπό κανονικές συνθήκες.

o Όσα τακτικά ενήμερα μέλη μας σκοπεύουν να αποστείλουν (ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά ή με FAX) εξουσιοδοτήσεις (χειρόγραφες ή δακτυλογραφημένες) για την ψηφοφορία των αρχαιρεσιών, θα πρέπει να συμβουλευθούν τα φύλλα εφημερίδας της Λέσχης των Δεκεμβρίου 2019, Μαρτίου και Δεκεμβρίου 2020, οπότε μπορούν να διαπιστώσουν την οικονομική ενημερότητα αυτών τους οποίους επιθυμούν να εξουσιοδοτήσουν ή εν ανάγκη να επικοινωνήσουν με τον Ταμία.

o Σύμφωνα με την απόφαση που λήφθηκε κατά την ΓΣ του 2020 αναφορικά με την ερμηνεία του καταστατικού και κατά την διασταλτική ερμηνεία της, ο αριθμός εξουσιοδοτήσεων που μπορεί να λάβει κάποιος εξουσιοδοτούμενος, είναι απεριόριστος ως προς τον αριθμό των εξουσιοδοτούντων.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο,


         ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ                                                 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τ.Υ.                                                                              Τ.Υ.


Ταξχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης                                 Ανχης ε.α. Κομπόρης ΠέτροςΥπόδειγμα Επιστολής ΕξουσιοδοτήσεωςΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2020